Zakładka VAT

Zakładka VAT udostępnia informacje o wartości dokumentu w rozbiciu na stawki podatku VAT. AUTOMATYCZNE PRZELICZANIE WARTOŚCI DOKUMENTU Jeżeli znacznik jest zaznaczony (jest to ustawienie standardowe), system sam wylicza wartość dokumentu w poszczególnych stawkach podatku VAT. Tabela z wyliczeniami nie jest udostępniana użytkownikowi. Jeśli znacznik zostanie zakreślony, użytkownik będzie mógł skorzystać z udostępnionej tabeli, gdzie dla poszczególnych stawek podatku VAT wprowadza się jedną z wartości – netto, brutto, VAT. Pozostałe wartości obliczane są automatycznie. Zakładka VAT jest aktywna tylko w wypadku dokumentów typu faktura VAT zakupu, rachunek uproszczony zakupu oraz w wypadku korekt wystawionych do tych dokumentów, a także raportu z kasy fiskalnej.