Zakładka ZAKUP

DATA SPRZEDAŻY (WG DOSTAWCY) Pole przeznaczone na datę, którą podał na dokumencie dostawca towaru. Standardowo widnieje tu aktualna data. Może ona oczywiście zostać zmieniona. DATA OTRZYMANIA TOWARU Pole przeznaczone na datę, kiedy towar rzeczywiście został dostarczony do magazynu. Standardowo widnieje tu aktualna data.
KATEGORIA Selektor umożliwiający szybkie przypisanie dokumentu do jednej z opisanych w ADMINISTRACJI kategorii. PODTYTUŁ Automatycznie jest tu podawana treść wprowadzona przy ustalaniu standardowej zawartości dokumentu na poziomie pod modułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka PODSTAWOWE). Jeżeli w ADMINISTRACJI nie określono standardowego podtytułu dokumentu, a dokument został przypisany do pewnej kategorii, to w polu tym pojawi się podtytuł z nią związany, np. zakupy zopatrzeniowe. Podawany w tym polu tekst można zawsze zmienić. Warto też pamiętać, że zostanie on wydrukowany na gotowym dokumencie zaraz pod tytułem.