SPRZEDAŻ NTEU DOKUMENTOWANA

Zanim przystąpi się do wprowadzania danych sprzedaży nieudokumentowanej, warto na poziomie modułu SCHEMATY IMPORTU zdefiniować odpowiedni schemat importu dla dokumentów typu SN (sprzedaż nieudokumentowana). Okno pozwalające wprowadzać informacje o sprzedaży nieudokumentowanej zawiera dwie zakładki: PODSTAWOWE, DANE SPRZEDAŻY. DATA System podpowiada bieżącą datę. Można ją oczywiście zmienić. Ułatwia to dostępny tu przesuwak oraz kalendarz. NUMER Numer dokumentu SN ma postać liczby łamanej przez rok. System podpowiada kolejne liczby. Użytkownik może tę propozycję przyjąć lub odrzucić, wpisując inny numer zapisu. WPROWADZIŁ(A) Udostępniony tu selektor ułatwia wskazanie osoby odpowiedzialnej za stworzenie dokumentu. Podpowiadane są imiona i nazwiska osób opisanych w module PERSONEL. UWAGI Pole do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Można tu wprowadzić dodatkowy opis dotyczący dokumentu.