W INNYM PRZYPADKU

Tak więc autorytet naukowy A(t) będzie wzrastał raczej szybko. Wraz ze wzrostem A(t) będą także następować nominacje i awanse; ponieważ jednak rozważany nauko­wiec nie ma talentów organizacyjnych (jV,„), jego kariera administracyjna zatrzyma się na pewnym poziomie i funkcja A/u) po początkowym okresie wzrostu ustali się na jakimś poziomie); funkcja A(t) będzie jednak nadal rosnąć. W rezultacie można tu oczekiwać przypadku podkariery. Jako drugi przykład rozważmy przypadek naukowca o kategorii (A/, —, W,,, Wllt).Po początkowym okresie akumulacji autorytetu naukowego niezbędnego do rozpoczęcia kariery w dziedzinach dających wysoką moc społeczną (okres ten będzie trwał raczej krótko ze względu na to, że rozważany naukowiec ma wysoką wartość W„\ naukowiec ten zacznie koncentrować swoją uwagę na tych zdarzeniach naukowych, które dają możliwie wysoką władzę.