BRANY POD UWAGĘ NAUKOWIEC

W związku z tym, iż brany pod uwagę naukowiec preferuje osiąganie autorytetu naukowego nad moc społeczną (typ A), będzie on koncentrował się głównie na rozwiązywaniu problemów badawczych, ponieważ zaś motyw osiągnięcia sukcesu przekracza u niego motyw uniknięcia niepowodzenia (typ +), będzie on wybierał problemy o średniej trudności dla niego, a więc będzie atakował problemy, dla których prawdopodobieństwo rozwią­zania będzie bliskie 1/2. W rezultacie można się spodziewać, że rozwiąże on mniej więcej połowę z tych problemów. Z kolei, ponieważ rozważany nauko­wiec ma wysoki talent twórczy (W,), problemy średnio trudne dla niego będą uważane za bardzo trudne dla ogółu naukowców.