PIERWSZA KOLUMNA

Pojawiają się tu specjalne oznaczenia informujące o stanie danego zapisu:

  • [Tl – pozycja wybrana aktualnie przez użytkownika,
  • F71 – pozycja, dla której aktualnie zmieniane są dane,
  • f*l – pozycja pusta – można wprowadzić tu dowolny towar lub usługę.
  • LP. Automatycznie podawane są tu kolejne liczby porządkowe. Pole jest zablokowane dla użytkownika. Ostateczne uporządkowanie pozycji w tabeli specyfikacji towarowej zależy od decyzji podjętych przez użytkownika na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka POZOSTAŁE).

NAZWA W tym polu musi pojawić się nazwa właściwego towaru (w tym kompletu i opakowania zwrotnego) lub usługi. Działa tu mechanizm wyszukiwarki InsTYNKT oraz dostępna jest lista towarów i usług uruchamiana klawiszem [F2]. Wybranie towaru wymaga jeszcze podania jego ilości – wyświetlane jest okienko pomocnicze ILOŚĆ TOWARU. Ponieważ pole wymaga szerszego opisu, należy zapoznać się z rozdziałem „Specyfikacja – kolumna NAZWA”. ILOŚĆ Wprowadzona tu wartość wyraża ilość towaru w określonej jednostce miary. Liczba 12 będzie więc mówiła o innej ilości towaru, jeśli w polu J.M. będzie figurował zapis kg, innej, jeśli pojawi się tam tona. Pole to może zostać wypełnione na wiele sposobów – opisano to w rozdziale „Specyfikacja – kolumna ILOŚĆ”. J.M. Pole to po uaktywnieniu zaczyna działać jak selektor – użytkownik może wybrać tu inną jednostkę miary przypisaną uprzednio towarowi lub usłudze (jednostki miary definiuje się na poziomie odpowiedniej kartoteki – TOWARÓW, USŁUG, KOMPLETÓW lub OPAKOWAŃ ZWROTNYCH. Zmiana jednostki miary powoduje automatyczne przeliczenie wartości. Rubryka jest zwykłym polem tekstowym, jeżeli zapis dotyczy usługi jednorazowej.