Rozliczenie należności – zakładka DEKRET KASOWY/BANKOWY

Zakładka ta jest dostępna tylko w sytuacji, kiedy użytkownik korzysta jednocześnie z programu Rewizor dla Windows. WYBÓR SPOSOBU DEKRETOWANIA DOKUMENTU Przełącznik ten posiada następujące pozycje: DEKRETACJA PROSTA Wskazanie tej pozycji przełącznika spowoduje, że w czasie wypisywania dokumentu kasowego użytkownik programu wykona dekretację prostą, tzn. wszystkie dane zostaną wpisane ręcznie. Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika uaktywni część DEKRETACJA PROSTA. DEKRETACJA WG SCHEMATU Wskazanie tej pozycji spowoduje, że dekretacja będzie prowadzona według wybranego przez użytkownika schematu importu. Wybranie przez użytkownika tej pozycji przełącznika uaktywni część DEKRETACJA WG SCHEMATU. DEKRETACJA PROSTA W części tej należy wpisać następujące dane: KONTO WN Należy wpisać tu numer konta debetowego, można wybrać je również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza “J”. KONTO MA Należy wpisać tu numer konta kredytowego, można wybrać je również z listy kont, która pojawi się po naciśnięciu klawisza “J” REJESTR KSIĘGOWY Z selektora tego można wybrać odpowiedni numer rejestru. Nowy rejestr można wprowadzić do programu na poziomie pod modułu administracyjnego REJESTRY KSIĘGOWE. DEKRETACJA WG SCHEMATU W części tej znajduje się klawisz “J” którego wskazanie spowoduje wyświetlenie okna dialogowego WYBIERZ SCHEMAT.