Okno ZAMÓWIENIE OD KLIENTA

Zamówienie od klienta najczęściej stanowi zapowiedź i uprzedza transakcję sprzedaży, a więc pośrednio – wystawienie dokumentu sprzedaży. Z im większą skrupulatnością zostanie wypełniony ten formularz, tym łatwiej i szybciej będzie można przygotować gotowy dokument sprzedaży – wyręczą w tym użytkownika mechanizmy programu tworzące na podstawie zrealizowanych zamówień odpowiednie dokumenty obrotowe. NAGŁÓWEK Dane, które widnieją w lewym górnym rogu formularza to dane adresowe podmiotu użytkującego program. Warto przypomnieć, że dane te można w razie potrzeby poprawić na poziomie podmodułu administracyjnego PODMIOT. Na poziomie omawianego formularza użytkownik nie ma do nich dostępu. DATA W prawym górnym rogu formularza znajduje się miejsce na informację o miejscu i dacie wystawienia dokumentu. To zwyczajne na pozór pole wymaga szerszego omówienia. Poświęcono mu rozdział „Pole DATA”. NUMER W tym polu powinien znaleźć się numer nadany dokumentowi. Jeżeli istnieje potrzeba wypisania dokumentu bez określenia jego numeru, należy skorzystać z funkcji BEZ NUMERU oferowanej przez menu kontekstowe. OD Pole przeznaczone na dane kontrahenta. Od tego pola system proponuje rozpocząć wypełnianie formularza. Wybranie właściwego kontrahenta ułatwia tu wyszukiwarka InsTYNKT i lista uruchamiana klawiszem [F2] lub przyciskiem.